nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бездіяльність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Я — бездіЯльність.

бездія́льність

бездія́льність, -ности, -ності, -ністю

Речення зі словом «бездіяльність»:

Печаль несе в собі безнадію і бездіяльність, апатію та мертвотність.

Він не протестував, занурений більшість часу в апатію і бездіяльність.

За ту небезпеку, до якої призвела спільна бездіяльність.

І через повну бездіяльність вирішили піти побачити, що відбувається.

Жодна людська дія чи бездіяльність не мають значення.

Він навіть не знайшов за потрібне після війни виправдовуватися за свою бездіяльність.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ді́жка або діжка́