nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бездолля

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — бездОлля.

бездо́лля

бездо́лля, -лля, -ллю, -ллям

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сейсмо́граф або сейсмогра́ф