nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безбородько

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — безбОродько.

безбо́родько

безбо́родько, -ка, -кові, -дьку! -ро́дьки, -дьків

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — БезборОдько.

Безборо́дько

Безборо́дько, -ка, -кові (прізв.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

наказа́ти або на́казати