nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баґажник

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — баґАжник.

баґа́жник

баґа́жник, -ка; -ники, -ків

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

зна́чити або значи́ти