nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баштанник

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — баштАнник.

башта́нник

башта́нник, -ка; -нники, -ків

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

хрума́ти або хру́мати