nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бахчесарайський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — бахчесарАйський.

бахчесара́йський

бахчесара́йський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

дівоччи́н або діво́ччин