nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові батіжжя

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — батІжжя.

баті́жжя

баті́жжя, -жжя, -жжю, -жжям

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

історіографі́чний або історіографічни́й