nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові басарабський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — басарАбський.

басара́бський

басара́бський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ви́сокість або висо́кість