nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баронський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — барОнський.

баро́нський

баро́нський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

мо́гуче або могу́че