nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові барометричний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — барометрИчний.

барометри́чний

барометри́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

трива́ти або три́вати