nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові барокковой

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — барОкковой.

баро́кковой

баро́кковой, -ва, -ве

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

віко́нниця або ві́конниця