nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові барографічний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — барографІчний.

барографі́чний

барографі́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Ґота́ або Ґо́та