nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові барограф

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — барОграф.

баро́граф

баро́граф, -фа; -графи, -фів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пантео́н або па́нтеон