nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баришівський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — бАришівський.

ба́ришівський

ба́ришівський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Крижо́піль або Кри́жопіль