nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баришпільський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — барИшпільський.

бари́шпільський

бари́шпільський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бактері́оскопічний або бактеріоскопі́чний