nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баришницький

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — барИшницький.

бари́шницький

бари́шницький, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

скрива́влений або скривавлени́й