nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баришництво

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — барИшництво.

бари́шництво

бари́шництво, -ва, -ву

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

закохани́й або зако́ханий