nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баришник

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — барИшник.

бари́шник

бари́шник, -ка; -ники, -ків і бариші́вник, -ка; -ники, -ків

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

целюльо́зний або целюльозни́й