nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові барвінковий

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — барвІнковий.

барві́нковий

барві́нковий, -ва, -ве

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

житлокоо́п або жи́тлокооп