nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові барбаризм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — барбарИзм.

барбари́зм

барбари́зм і варвари́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

данти́стка або да́нтистка