nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баранячий

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — барАнячий.

бара́нячий

бара́нячий, -ча, -че; -чі, -чих

Речення зі словом «баранячий»:

Вони б з Гендом скрутили б цю країну в баранячий ріг.

В горлі і носі пекло, а шлунок викручувало у баранячий ріг.

Я буквально бачив, як від самої лиш думки про те, які нові й незнані жадання міг розбудити в Барбарі такий чоловік, як Юсеф, його скрутило в баранячий ріг.

Іду на Кліньянкурське шосе купити баранячий окіст.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

при́знака або призна́ка