nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баранина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — барАнина.

бара́нина

бара́нина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

прищі́плювати або прищіплю́вати