nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові банкрутський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — банкрУтський.

банкру́тський

банкру́тський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

консоме́ або ко́нсоме