nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бандитство

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — бандИтство.

банди́тство

банди́тство, -ва, -ву

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

відсі́ль або ві́дсіль