nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бандитка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — бандИтка.

банди́тка

банди́тка, -тки, -тці; -ди́тки, -ди́ток

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

дія́ложний або діяло́жний