nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові балянс

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Я — балЯнс.

баля́нс

баля́нс, -су; -ля́нси, -сів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

за́бавитися або заба́витися