nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баляда

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Я — балЯда.

баля́да

баля́да, -ди; -ля́ди, -ля́д

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

чемпіона́т або чемпіо́нат