nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бальотований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — бальотОваний.

бальото́ваний

бальото́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

двотижне́вик або дво́тижневик