nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бальнеологія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — бальнеолОгія.

бальнеоло́гія

бальнеоло́гія, -гії, -гією (гр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кі́стка або кістка́