nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові балик

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — балИк.

бали́к

бали́к, -ка; -лики́, -ків

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

брюне́т або брю́нет