nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бакунчик

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — бакУнчик.

баку́нчик

баку́нчик, -ка, -кові; -чики, -ків

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ве́сільний або весі́льний