nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бактеріологія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — бактеріолОгія.

бактеріоло́гія

бактеріоло́гія, -гії, -гією (гр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

терори́зований або тероризо́ваний