nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бактеріолог

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — бактеріОлог.

бактеріо́лог

бактеріо́лог, -га; -логи, -гів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

форди́зм або фо́рдизм