nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові байронізм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — байронІзм.

байроні́зм

байроні́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

па́расолик або парасо́лик