nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові байрачний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — байрАчний.

байра́чний

байра́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ярмоли́нецький або ярмолине́цький