nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові байкарство

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — байкАрство.

байка́рство

байка́рство, -ва, -ву

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

шрифта́рня або шри́фтарня