nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові байдужний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — байдУжний.

байду́жний

байду́жний, -на, -не = байду́жий

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

часо́к або ча́сок