nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові базуватися

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — базувАтися.

базува́тися

Речення зі словом «базуватися»:

Але тоді щастя повинно базуватися на гармонії, аби не потрібно було хотіти потрапити в кращий світ.

Шіанина освіта мусить базуватися на цьому спостереженні.

Уперше в історії людства кожна лінія влади не буде базуватися на кровних і шлюбних зв’язках.

Але загальна історія не може базуватися на порівнянні окремих історій, вона мусить осягати явища й події, що мають значення й цінність для самого виду та його історії.

Розрахунок може базуватися на двох дуже різних ситуаціях.

А на чому він має базуватися, довідаємося, коли будемо на місці.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

льомба́рдець або льомбарде́ць