nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові базувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — базувАти.

базува́ти

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

шо́коляд або шоколя́д