nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові базарисько

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — базарИсько.

базари́сько

базари́сько, -ка, -ку, на -ку

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

капо́чка або ка́почка