nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бажатися

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — бажАтися.

бажа́тися

бажа́тися, бажа́ється

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

спи́тувати або спитува́ти