nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бажаність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — бАжаність.

ба́жаність

ба́жаність, -ности, -ності, -ністю

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

всесві́тній або всесвітні́й