nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бадьоритися

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — бадьорИтися.

бадьори́тися

бадьори́тися, -рюся, -ри́шся, -ря́ться

Речення зі словом «бадьоритися»:

Недавня блідість зійшла з його обличчя і він намагався бадьоритися.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

наді́б’я або на́діб’я