nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бадьористий

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — бадьорИстий.

бадьори́стий

бадьори́стий, -та, -те

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вирахо́вувати або вираховува́ти