nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баглаї

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ї — баглаЇ.

баглаї́

баглаї́, -ї́в, -я́м, -я́ми

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бунтівни́чий або бу́нтівничий