nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові багацький

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — багАцький.

бага́цький

бага́цький, -ка, -ке; -кі, -ких

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

позо́лочений або позоло́чений