nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові багатший

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — багАтший.

бага́тший

бага́тший, -ша, -ше; -ші, -ших від кого або за кого

Речення зі словом «багатший»:

Тепер цей актор багатший від аристократа, проте в ті часи він залежав від багатого учня.

Він був багатший за інших, і здорового глузду в нього було найбільше.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

драни́й або дра́ний