nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові багаттячко

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — багАттячко.

бага́ттячко

бага́ттячко, -ка, -ку; -чка, -чок

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ґу́мовик або ґумови́к