nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові багатомільйонний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — багатомільйОнний.

багатомільйо́нний

Речення зі словом «багатомільйонний»:

Тепер, коли хвиля мстивості відійшла, він змирився з тим, що знищені праці були відповідно застраховані й що його багатомільйонний позов проти Ґолденів був породжений збуренням емоцій.

Однак я стверджую, що законодавча, судова і виконавча влади самовіддано працюють для того, щоб ісламізувати нашу країну, і в цьому їм допомагає наш багатомільйонний народ.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Гофма́н або Го́фман