nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові баварець

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — бавАрець.

бава́рець

бава́рець, -рця; -ва́рці, -рців

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

протеста́ція або проте́стація